Vítáme Vás na stránkách věnovaných projektu s názvem:

DOTKNĚME SE BUDOUCNOSTI

další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí
při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa, oblast podpory:
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (výzva č. 51)

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.3.00/51.0018

 
 
 

Společnost T-E-V Pardubice, s.r.o. souhlasí se zveřejněním v Seznamu příjemců podpory ESF.