Veškeré aktivity realizované v rámci projektu jsou s maximálním využitím dosavadních projektových zkušeností žadatele koncipovány tak, aby na sebe plynule a logicky navazovaly a aby byly reálně uskutečnitelné v dostupném časovém a prostorovém horizontu.

10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015
KA A1 KA A1 KA A1 KA A1 KA A1 KA A1
KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2 KA A2
KA A3 KA A3 KA A3 KA A3 KA A3 KA A3 KA A3 KA A3 KA A3
KA B1 KA B1 KA B1
KA B2 KA B2 KA B2
KA B3 KA B3 KA B3 KA B3 KA B3
KA C KA C KA C KA C KA C KA C KA C KA C KA C KA C
Závěrečná konference