Cíle projektu 

– pro vedení škol:

 • schopnost orientace v problematice veřejných zakázek
 • zvládnutí procesu řízení změny
 • integrace nového ICT vybavení do stávajícího systému školy
 • orientace v oblasti bezpečnosti v ICT oblasti a online prostoru

– pro ICT metodiky:

 • získání know-how pro využití moderních dotykových zařízení, včetně jejich efektivní integrace do stávajícího vybavení školy
 • získání schopnosti poskytnutí metodické podpory v oblasti ICT všem pracovníkům školy dle jejich individuálních požadavků
 • připravenost na nastupující nové formy využití mobilních dotykových zařízení 1:1, BYOD

– pro učitele:

 • schopnost efektivního využití mobilních dotykových zařízení při přípravě na výuku i při výuce samotné
 • schopnost nalezení, tvorby a využití nových výukových obsahů, včetně jejich sdílení
 • navázání spolupráce mezi oborovými skupinami i mezi partnerskými školami
 • připravenost na nastupující nové formy využití mobilních dotykových zařízení 1:1, BYOD