Aktivity A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

Podaktivita A1 – Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků škol – řeší problematiku:

 • logiky, organizace a významu projektu, včetně komunikace a spolupráce při jeho realizaci
 • zadávání veřejných zakázek
 • možných rizik a způsobů jejich řešení
 • bezpečnosti ve virtuálním prostoru, ochrany duševního vlastnictví a autorských práv
 • možností navázání spolupráce, výměny zkušeností a vzájemné inspirace mezi školami

Podaktivita A2 – Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy – řeší problematiku:

 • dlouhodobé metodické a technické podpory všech účastníků projektu
 • online konzultací, diskusí a konferencí dle individuálních potřeb každého partnera

Podaktivita A3 – Metodik ICT ve škole – řeší problematiku:

 • zhodnocení počátečního stavu ICT ve škole ve vztahu k projektu
 • zhodnocení počátečního stavu ICT znalostí a dovedností jednotlivých účastníků projektu
 • pomoci při stanovení optimální skladby materiálně-technického vybavení v rámci projektu
 • cloudových řešení, základů správy sítí školní infrastruktury, monitoringu

Aktivity B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

Podaktivita B1 ICT – „Co už máme“ – řeší problematiku:

 • předem definovaných slabých míst v ICT gramotnosti jednotlivých partnerů projektu
 • konkrétních aktuálních potřeb dané školy
 • nových trendů ve stávajícím vybavení školy, aktualizací apod.

Podaktivita B2 ICT – „Co chceme“ – řeší problematiku:

 • využití potenciálu nových mobilních dotykových zařízení
 • integrace mobilních dotykových zařízení do systému vybavení školy, konkrétní učebny a výuky
 • ovládání a nastavení mobilních dotykových zařízení
 • sdílení výukových obsahů a cloudových řešení
 • synchronizace mobilních dotykových zařízení s technikou využívanou doma, dětmi apod.

Podaktivita B3 ICT – „Oborové didaktiky“ – řeší problematiku:

 • dostupných zdrojů výukových obsahů a aplikací
 • využití vhodných aplikací pro dané oborové skupiny
 • tvorby nových a úpravy stávajících výukových materiálů
 • aktivní ho využití mobilních dotykových zařízení v rámci vlastního vystoupení a prezentace výukových materiálů

Aktivita C – Evaluace – řeší problematiku:

 • zhodnocení počátečního stavu vzdělanosti partnerů v oblasti ICT
 • zhodnocení kladných i záporných dopadů projektu na cílovou skupinu (školy, pedagogové, ICT metodici, vedoucí pracovníci)